To Ty jesteś niebem obserwującym chmury

Aktualności

 

Rzeszowskie Centrum Psychoterapii

zaprasza na koleją edycję w roku akademickim 2017/2018

Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Studium to dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie daje uczestnikom podstawy rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży to zdobywanie wiedzy i umiejętności w oparciu o własne doświadczenia w kontakcie z grupą oraz możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych podczas zajęć.

 • Prowadzone jest w całości w sposób praktyczny przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów,
 • uczy otwartości i empatii niezbędnych w pracy socjoterapeuty,
 • wyzwala kreatywność niezbędną w kontakcie psychologicznym z dziećmi i młodzieżą,
 • pozwala doświadczyć technik i metod psychodynamicznych,
 • umożliwia zrozumienie psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym,
 • wyposaża w wiedzę o procesie pomagania i zjawiskach zachodzących w relacji terapeutycznej,
 • tworzy kompetencje do prowadzenia konsultacji i rozmów z rodzicami,
 • kończy się uzyskaniem dyplomu Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży,
 • w trakcie zajęć wypracowywana jest wymagana liczba 450- godzin do starania się o rekomendacje trenera i do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pierwszy rok realizowany jest w Rzeszowie przez Rzeszowskie Centrum Psychoterapii, drugi rok odbywa się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Studium poprzedzone i zakończone jest Intensywnymi Treningami Wakacyjnymi w Mąchocicach Kapitulnych.

Zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów raz w miesiącu. Mają one charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz miniwykładowy. Zawartość merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zajęć treningowych i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy, kwalifikacji do różnych form leczenia a także uczy podstaw pracy terapeutycznej.

Organizatorem kursu jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia uzupełnianie ścieżki kariery do awansu zawodowego pracownikom systemu

Zapisy odbywają się za pomocą formularza znajdującego się na stronie: kcp.krakow.pl/szkolenia/rekrutacja-studium/etap-wstepny

Dodatkowych informacji udziela kierownik studium Dorota Senderecka tel. 607 604 948

 

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych na superwizję grupową, która odbywać się będzie w Rzeszowie w Rzeszowskim Centrum Psychoterapii przy ul. Szopena 47, I piętro. Superwizje poprowadzi Zuzanna Korga- Certyfikowana Superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Termin do uzgodnienia (wchodzą w grę wtorki lub piątki). Wszelkich informacji udziela Bogusław Czernia. Mailowe zgłoszenia na adres: bczernia@wp.pl.

Elementy socjoterapii i psychoterapii młodzieży w podejściu psychodynamicznym

Celem warsztatu jest zarysowanie podstawowych założeń psychoterapii psychodynamicznej oraz praktyczna ilustracja określonego sposobu myślenia o relacji terapeutycznej, w której ogromną rolę gra nieświadoma komunikacja między pacjentem a terapeutą. W ramach spotkania będzie przeprowadzony krótki wykład wprowadzający do problematyki socjoterapii oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.

Warsztat przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poznaniem podejścia psychodynamicznego do powyższych zagadnień, które wcześniej nie miały doświadczenia szkoleniowego w tym nurcie.

Zapraszamy 19 listopada 2016 w godzinach 12.00 – 15.00

Rzeszowskie Centrum Psychoterapii ul. Szopena 47 I piętro, Rzeszów

Chętnych prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: dorotasenderecka@poczta.onet.pl

Kursy w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadają akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty na formy kształcenia pozaszkolnego.

Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej


Zapraszamy wszystkich chętnych na superwizję grupową, która odbywać się będzie w Rzeszowie w Rzeszowskim Centrum Psychoterapii przy ul. Szopena 47, I piętro. Superwizje poprowadzi Zuzanna Korga- Certyfikowana Superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Termin do uzgodnienia (wchodzą w grę wtorki lub piątki). Wszelkich informacji udziela Bogusław Czernia. Mailowe zgłoszenia na adres: bczernia@wp.pl.

Miło nam poinformować, że uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w dniu 20.08.2016 został powołany Podkarpacki Oddział PTPPD z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szopena 47, I piętro. Oddział powstał z myślą o psychoterapeutach zrzeszonych w PTPPd, którzy pracują na terenie województwa PODKARPACKIEGO oraz są zainteresowani własnym rozwojem zawodowym i propagowaniem teorii, z której sami korzystają, uprawiając psychoterapię psychodynamiczną.

Działalność oddziału jest także skierowana do osób poszukujących informacji o możliwościach uzyskania profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej w Rzeszowie lub w innych miastach regionu podkarpackiego.

Psychologowie i psychiatrzy uprawiający psychoterapię psychodynamiczną znajdą tu informacje na temat cyklicznych zebrań Oddziału poświęconych teorii i praktyce, możliwości analizy własnej pracy w ramach grupy balintowskiej oraz o wszelkich wydarzeniach związanych z aktywnością naszego środowiska, które ukonstytuowało się w związku ze wspólnym doświadczeniem nauki zawodu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Czytelników zainteresowanych celami, strukturą i dotychczasowym dorobkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zachęcamy do odwiedzenia strony : psychodynamika.pl

Osoby zainteresowane członkostwem w Podkarpackim Oddziale PTPPd prosimy o kontakt telefoniczny 603 434 203 lub mailowy oddzial@rzeszow.psychodynamika.pl

 

Rzeszowskie Centrum Psychoterapii

zaprasza na koleją edycję

Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Studium to dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie daje uczestnikom podstawy rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży to zdobywanie wiedzy i umiejętności w oparciu o własne doświadczenia w kontakcie z grupą oraz możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych podczas zajęć.

 • Prowadzone jest w całości w sposób praktyczny przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów,
 • uczy otwartości i empatii niezbędnych w pracy socjoterapeuty,
 • wyzwala kreatywność niezbędną w kontakcie psychologicznym z dziećmi i młodzieżą,
 • pozwala doświadczyć technik i metod psychodynamicznych,
 • umożliwia zrozumienie psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym,
 • wyposaża w wiedzę o procesie pomagania i zjawiskach zachodzących w relacji terapeutycznej,
 • tworzy kompetencje do prowadzenia konsultacji i rozmów z rodzicami,
 • kończy się uzyskaniem dyplomu Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży,
 • w trakcie zajęć wypracowywana jest wymagana liczba 450- godzin do starania się o rekomendacje trenera i do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pierwszy rok realizowany jest w Rzeszowie przez Rzeszowskie Centrum Psychoterapii, drugi rok odbywa się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Studium poprzedzone i zakończone jest Intensywnymi Treningami Wakacyjnymi w Mąchocicach Kapitulnych.

Zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów raz w miesiącu. Mają one charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz miniwykładowy. Zawartość merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zajęć treningowych i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy, kwalifikacji do różnych form leczenia a także uczy podstaw pracy terapeutycznej.

Organizatorem kursu jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia uzupełnianie ścieżki kariery do awansu zawodowego pracownikom systemu

Zapisy odbywają się za pomocą formularza znajdującego się na stronie: kcp.krakow.pl/szkolenia/rekrutacja-studium/etap-wstepny

Dodatkowych informacji udziela kierownik studium Dorota Senderecka tel. 607 604 948

Etap wstępny Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży 2015/2016

          Miło nam poinformować, że w tym roku w Rzeszowie rusza kolejna edycja

Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Jest to projekt szkoleniowy jednego z najbardziej prestiżowych ośrodków psychoterapeutycznych w Polsce: Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Mamy jeszcze wolne miejsca dlatego zapraszamy wszystkich psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, socjoterapeutów, pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, wszystkich pracu­jących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, którzy pracują z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych a także innych terapeutycznych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

          Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do certyfikatu socjoterapeuty i trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Terminy zajęć:

1. Trening interpersonalny 11.12-13.12 (piątek-niedziela) w godzinach 9.00-21.00

Obecność na całym treningu jest obowiązkowa.          

2. Warsztat Komunikacja/ kontakt- 23-24.01.2016 w godzinach 9.00-17.30

3. Warsztat Psychoprofilaktyka- 18-19.06.2016 w godzinach 9.00-17.30

Terminy pozostałych warsztatów zostaną podane w późniejszym czasie ale prawdopodobnie będzie to trzeci weekend miesiąca.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny

Dorota Senderecka 607 604 948

lub mailem: dorotasenderecka@poczta.onet.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Spotkania z psychoterapią psychodynamiczną młodzieży

Zapraszamy na cykl spotkań, których celem jest przybliżenie podstawowych pojęć stosowanych w psychoterapii młodzieży w nurcie psychodynamicznym oraz wykorzystanie ich do rozumienia dynamiki relacji terapeutycznej. Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, studentów i absolwentów studiów humanistycznych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Spotkania mają charakter warsztatowo-treningowy. Oparte są na wymianie doświadczeń w prowadzeniu psychoterapii młodzieży.

Tematy warsztatów:

1. Od zależności do autonomii- Rola settingu i kontraktu w psychoterapii młodzieży- 18.04.2015 (sobota) w godz. 8.00-11.00
2. Od gmatwaniny do integracji- Korzyści z analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia w psychoterapii młodzieży- 25.04.2015 (sobota) w godz. 8.00-11.00
3. „Mury berlińskie”- Wykorzystanie oporu w psychoterapii młodzieży- 16.05.2015 (sobota) w godz. 8.00-11.00
4. „Umarł król, niech żyje król!”- od kryzysu do integracji tożsamości w psychoterapii młodzieży- 23.05.2015 (sobota) w godz. 8.00-11.00

Każde spotkanie trwa 3 godziny zegarowe, z przerwą kawową.                                                                                   Koszt jednego spotkania- 50 zł od osoby.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce spotkań: Rzeszowskie Centrum Psychoterapii ul. Szopena 47 Rzeszów

Rezerwacja telefoniczna:
Aleksandra Ciesielska tel. +48 691 379 401

Spotkania poprowadzi:

*Dorota Senderecka- psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, pracownik Rzeszowskiego Centrum Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz

*Aleksandra Ciesielska- pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny, współpracownik Rzeszowskiego Centrum Psychoterapii

Seminarium dla osób z Rzeszowa i okolic, które pragną poszerzyć i utrwalić w wiedzę z zakresu psychoterapii psychodynamicznej

Serdecznie zapraszam na seminarium, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat poznawania i rozumienia pacjentów dorosłych, młodzieżowych oraz dzieci w paradygmacie psychodynamicznym, przybliżenie pracy psychoterapeutycznej poprzez doświadczenie własne uczestników oraz dzielenie się doświadczeniem zawodowym psychoterapeutów.

Spotkania odbywają się w soboty, raz w miesiącu w siedzibie Rzeszowskiego Centrum Psychoterapii przy ul. Szopena 47 w Rzeszowie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz konieczność przesłania artykułów zapisy mailem: dorotasenderecka@poczta.onet.pl